KNAUF PERLITE GmbH - perlit granulowany

KNAUF – perlit dla ogrodnictwa

Perlit jest pospolitą nazwą skały krzemowej pochodzenia wulkanicznego. Wydobyta i zmielona ruda jest  następnie ekspandowana (wypalana) w piecach w temperaturze 1000-1100° C, gdzie surowiec mineralny rozpręża się nawet 20-krotnie. Dzięki temu uzyskuje się lekki, obojętny chemicznie, higroskopijny, stały objętościowo i sterylny granulat, który dzięki swojej strukturze i właściwościom świetnie służy jako inertne podłoże uprawowe bądź domieszka innych.

Optymalna kontrola wody i składników odżywczych poprzez perlit, który charakteryzuje się dużą objętością porów (95%) i dobrą zdolnością retencji wody (do 50%). Ponieważ perlit jest neutralny chemicznie (obojętny) jako podłoże hydroponiczne, można precyzyjnie kontrolować precyzyjne dopasowanie wartości pH, dodanie nawozu i podlewanie. To sprawia, że ​​uprawa hydroponiczna w perlicie jest bardziej stabilna niż hodowla na innych substratach.
Kapilarność perlitu zapewnia szybką absorpcję wilgoci. Woda i składniki odżywcze rozpuszczone w nim przechodzą z granulki do granulatu. Sedymentacja podczas rozpraszania wody jest uniemożliwiona. Dodatkowo perlit odznacza się pierwszorzędnymi właściwościami odwadniającymi. Uszkodzenia spowodowane przelaniem są praktycznie niemożliwe. Nawet w warunkach całkowitego nasycenia wodą, perlit zachowuje wystarczającą objętość powietrza dla optymalnego wzrostu korzeni. Korzenie mogą rosnąć przez perlit, a produkt jest stabilny i nie osiada.
Całkowicie przyjazny dla środowiska: Perlit jest produktem naturalnym, klasyfikowanym jako dodatek do gleby na podstawie rozporządzenia UE w sprawie nawozów - dlatego nie ma problemów z utylizacją, jest neutralny pod względem pH i obojętny chemicznie. Perlit nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

Surowiec:

 • w 100% naturalny
 • obojętny chemicznie
 • nie blokuje powietrza
 • łatwe i wygodne użytkowanie
 • nie hamuje drenażu
 • nie zmienia pH
 • ekonomiczny
 • ekologiczny

SKŁAD CHEMICZNY : 

SiO2             60 - 70 %
AL2O3        12 - 16 %
Na2O3            5 -10 %
K2O                2 - 5  %
CaO                0 - 2 %
Fe2O2            0 - 1 %
MgO               0 - 1 %
S i SO                    -
Wilgotność max.1 – 2%

Naturalna czystość 

Perligran w uprawach warzyw oraz kwiatów ciętych

Jako substancja lekka, chemicznie obojętna oraz sterylna, Perligran zastępuje ziemię lub torf w uprawach warzyw oraz kwiatów ciętych. Dzięki temu, że rośliny uprawiane są w substancji czystej, bez odżywek, możliwe jest dawkowanie wody oraz odżywek poprzez komputerowy program do nawożenia roślin.

Perligran jako dodatek do podłóż.

Perligran może świetnie służyć jako dodatek do ziemi uprawowej. Zmieszanie Perligranu  z podłożem uprawowym umożliwia optymalną wentylację i zwilgocenie podłoża, oraz stabilniejszy współczynnik zatrzymywania wody i stabilniejszą strukturę gleby.  Ziemia do kwiatów zmieszana z perligranem jest bez porównania lepsza niż tania ziemia sprzedawana na rynku.

Perligran w ogrodnictwie i rolnictwie

Perligran stosowany jest w ogrodnictwie do kształtowania problematycznego otoczenia.  Podmokłe i błotniste tereny ze zbyt małą ilością powietrza w glebie, dzięki Perligranowi zyskują odpowiednią pojemność powietrzną oraz stają się pulchne. Taka gleba umożliwia optymalny wzrost korzeni. Zmieszanie Perligranu z glebami lekkimi, piaszczystymi zwiększa zatrzymywanie wody. Dzięki temu, zbędne staje się nadmierne nawadnianie, oraz unika się zbytniego wysychania gleby.

Likwidacja Perligranu po zakończeniu uprawy odbywa się minimalnym kosztem. Jako dodatek spulchniający ziemię (według rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego nawozów) może zostać rozsypany na polach.

Firma Knauf Perlite produkuje Perligran zgodnie z nowymi wymogami certyfikatu RAL oraz ogólnymi wymaganiami stawianymi podczas badań perlitu (RAL-GZ 254/3).

Ogólne właściwości Perligranu

 • Sorpcja wodna aż do 50% objętości
 • Porowatość do 95% objętości
 • Szybkie wchłanianie wilgoci
 • Bez soli, odżywek oraz z neutralnym pH
 • Nie ulega rozkładowi, nie gnije
 • Spełnia wymogi i posiada certyfikat RAJ-GZ 254/3
 • Suchy, waży jedynie 90kg / m3

erligran jako produkt

  Perligran 2 / 6 Perligran 0 / 6 Perligran 0 / 3 Perligran 0 / 1
         
Frakcja 2 - 6 0 - 6 0 - 3 0 - 1.5
Gęstość (kg/m3 ) 90 ±20% 90 ±20% 80 ±20% 65 ±20%
Siła kompresji 0.02 N/mm2 0.06 0.05 0.04 0.03
Forma dostawy Worki na paletach 100l, 150l oraz 200l, w big-bagach, lub w ciężarówkach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich

Zastosowanie Perligranu

  Perligran 2 / 6 Perligran 0 / 6 Perligran 0 / 3 Perligran 0 / 1
         
W glebie jako dodatek do gleby ziemia średnia do ciężkiej ziemia lekka do średniej ziemia trawiasta
Jako substrat do upraw specjalnych, np.: uprawa bezglebowa substrat we wszelkiego rodzaju zastosowaniach, ziemia dla użytkownika końcowego, kwiaty w donicach i balkonowe, proces uprawy bezglebowej, uprawa w rynnach i na skarpach uprawa wymagająca dużej ilości wody, specjalne gleby, specjalna uprawa zwiększanie ilości sadzonek, spulchnianie gleby, pokrywanie tac z nasionami

Perligran ma pozytywny wpływ na glebę pod wieloma względami:

 • Umożliwia lepsze przewietrzenie gleby - zapewniona wymiana gazów
 • Zwiększa zatrzymywanie wody w glebie, umożliwiając przetrwanie okresów suchych
 • Polepsza formowanie się korzeni u nowych roślin
 • Zwiększa granulację gleby przedłużając tym samym jej żywotność
 • W odpowiedni sposób optymalizuje wilgotność gleby